Consulta de Convocatòries

Beques predoctorals
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 09/05/2016
Fitxer Bases Convocatòria Imprès de sol·licitud Informe beneficiari/ària Informe director/a
Convocatòria d'ajuts per a personal predoctoral de la UdL en formació i ajuts Jade Plus per a l'any 2016. Renovacions 
Codi 0870
Destinatari Podran sol·licitar aquest ajut les persones beneficiàries d'un ajut per a personal predoctoral de la UdL en formació i ajuts Jade Plus que van obtenir el seu ajut en les convocatòries dels anys 2015 i 2014 
Temàtica  
Publicació BOU 174, de 29 de febrer 2016. Acord 38/2016
Data Límit presentació 08/06/2016
Data termini intern
Data previsió resolució
Lloc de presentació Vicerectorat de Recerca / Unitat de Gestió d'Ajuts
Acrònim udl
Observacions Juntament amb l'imprès de sol·licitud s'ha de lliurar la següent documentació:
-Informe de la persona beneficiària
-Informe del/de la director/a de la tesi
-Còpia de la matrícula en els estudis de Doctorat del curs vigent (només en el cas de les persones beneficiàries de la convocatòria 2014) 
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns