Consulta de Convocatòries

Beques i contractes postdoctorals
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 30/06/2016
Fitxer Bases Convocatòria contractació investigador/a postdoctoral codi UdL 873 Bases convocatòria codi UdL 873 Imprès convocatòria codi UdL 873 en format pdf Imprès convocatòria codi UdL 873 en format doc Llista provisional persones admeses i excloses Llista definitiva persones admeses i excloses Resolució concurs codi UdL 873
Convocatòria concurs de selecció per formalitzar un contracte laboral de durada determinada, durant un any, sota la modalitat d'obra o servei, a temps complet, per fer una estudi sobre l'aplicabilitat de mecanismes sancionadors alternatius en l'àmbit juridicopenal espanyol, relacionat amb el Departament de Dret Públic de la Universitat de Lleida. Contractació d'un investigador o d'una investigadora postdoctoral d'acord amb el Procediment de la UdL que regula la contractació dels investigadors postdoctoral, aprovat pel Consell de Govern d'1 de juliol de 2009 i modificat per Acord núm. 34 del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011. Orgànica 1101, projecte PPDOC. 
Codi 0873
Destinatari - Doctor/a en l'àmbit del Dret Penal que hagi obtingut la titulació el curs 2014-2015 o en cursos acadèmics posteriors. 
Temàtica Estudi sobre l'aplicabilitat de mecanismes sancionadors alternatius en l'àmbit juridicopenal espanyol 
Publicació http://www.udl.cat/ca/recerca/convoca/postdoctorals_tots/
Data Límit presentació 12/07/2016
Data termini intern 12/07/2016
Data previsió resolució
Lloc de presentació Vicerectorat de Recerca / Unitat de Gestió d'Ajuts
Acrònim udl
Observacions Criteris generals d'avaluació dels aspirants_ -Publicacions en revistes indexades en l'àmbit del dret penal; Publicacions en editorials de reconegut prestigi (SPI) en l'àmbit del dret; - Participació en congressos en l'àmbit del dret penal i del sistema de justícia penal; - Imnpartició de docència reglada en graus i màsters en l'àmbit del dret penal; - Coneixcments acreditats d'anglès; - Altres mèrits  
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns