Consulta de Convocatòries

Beques i contractes postdoctorals
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 15/07/2016
Fitxer Bases Convocatòria codi UdL 875 Bases de la convocatòria 875 Imprès participació en format pdf Imprès participació format doc Llista provisional d'admesos i exclosos Llista definitiva admesos Resolució concurs 875
Convocatòria concurs de selecció per formalitzar un contracte laboral de durada determinada, durant un any, sota la modalitat d'obra o servei, a temps complet, per fer una sobre les condicions laborals i migracions internacionals de les infermeres que proporcionen cures en centres de llarga estada i residencials. Relacionat amb el Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida. Contractació d'un investigador o d'una investigadora postdoctoral d'acord amb el Procediment de la UdL que regula la contractació dels investigadors postdoctoral, aprovat pel Consell de Govern d'1 de juliol de 2009 i modificat per Acord núm. 34 del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011. Orgànica 1101, projecte PPDOC. 
Codi 0875
Destinatari - Doctor/a a partir de l'any 2013, en l'àmbit de les ciències de la salut i antropologia 
Temàtica Estudi sobre les condicions laborals i migracions internacionals de les infermeres que proporcionen cures en centres de llarga estada i residencials 
Publicació http://www.udl.cat/ca/recerca/convoca/postdoctorals_tots/
Data Límit presentació 27/07/2016
Data termini intern 27/07/2016
Data previsió resolució
Lloc de presentació Vicerectorat de Recerca / Unitat de Gestió d'Ajuts
Acrònim udl
Observacions Criteris generals d'avaluació dels aspirants: - estades en centres internacionals relacionats amb la matèria objecte de la convocatòria; - Haver obtingut el títol de doctor/a europeu o internacional; - Publicacions en revistes en aquest àmbit; - Participació en congressos en aquest àmbit; - Publicacions en revistes i congressos en àmbits afins; - coneixements d'anglès; - altres mèrits. 
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns