Consulta de Convocatòries

Beques i contractes postdoctorals
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 15/07/2016
Fitxer Bases Convocatòria codi 877 Bases convocatòria codi 877 Imprès participació en format pdf Imprès participació en format doc Llista provisional d'admesos i exclosos Llista definitiva admesos i exclosos Resolució concurs codi 877
Convocatòria concurs de selecció per formalitzar un contracte laboral de durada determinada, durant un any, sota la modalitat d'obra o servei, a temps complet, per fer una estudi del projecte In-diferències emprant la plataforma visual espaiperformatiu. Participació en el projecte de cooperació Cooperació interuniversitària. Migracions internacionals: recerca i docència de GR-ASE. Relacionat amb el Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Lleida. Contractació d'un investigador o d'una investigadora postdoctoral d'acord amb el Procediment de la UdL que regula la contractació dels investigadors postdoctoral, aprovat pel Consell de Govern d'1 de juliol de 2009 i modificat per Acord núm. 34 del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011. Orgànica 1101, projecte PPDOC. 
Codi 0877
Destinatari - Doctor/a a partir de l'any 2011. Els/les aspirants has d'estar vinculats, de forma activa, amb el món de la didàctica de l'expressió plàstica. 
Temàtica estudi del projecte In-diferències emprant la plataforma visual espaiperformatiu. Participació en el projecte de cooperació Cooperació interuniversitària. Migracions internacionals: recerca i docència de GR-ASE 
Publicació http://www.udl.cat/ca/recerca/convoca/postdoctorals_tots/
Data Límit presentació 27/07/2016
Data termini intern 27/07/2016
Data previsió resolució
Lloc de presentació Vicerectorat de Recerca / Unitat de Gestió d'Ajuts
Acrònim udl
Observacions Criteris generals d'avaluació dels aspirants: - Publicacions en revistes científiques i llibres d'investigació; Participació en congressos; -Elaboració i coordinació de projectes educatius d'arts visuals; - Formació de formadors en educació visual i plàstica (assessoraments, cursos, equips, seminaris); - Experiència professional vinculada a la formació docent en Didàctica de l'expressió Plàstica. 
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns