Consulta de Convocatòries

Beques predoctorals
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 15/07/2016
Fitxer Bases Convocatòria Imprès de sol·licitud Llista provisional d'admesos i exclosos Llista definitiva d'admesos Resolució concurs
Convocatòria concurs de selecció per formalitzar un contracte laboral de durada determinada, durant un any, sota la modalitat d'obra o servei, a temps complet, per fer un estudi del genoma, analítica i carotenoides i vitamina C. Contractació d'un investigador o d'una investigadora en formació.
Projecte C16026. 
Codi 0878
Destinatari Graduats/llicenciats/diplomats/enginyers en Biologia i Màster en Ciències Agroalimentàries o equivalent, que vulguin cursar estudis de Doctorat. 
Temàtica Estudi del genoma, analítica i carotenoides i vitamina C. Extracció de carotenoides i vitamina C i analítiques per PHLC. Edició del genoma 
Publicació http://www.udl.cat/ca/recerca/convoca/predoctorals/
Data Límit presentació 27/07/2016
Data termini intern 27/07/2016
Data previsió resolució
Lloc de presentació Vicerectorat de Recerca / Unitat de Gestió d'Ajuts
Acrònim udl
Observacions Requisits de les persones aspirants:
• Títol de grau/llicenciatura/diplomatura/enginyeria en Biologia i màster en Ciències Agroalimentàries o equivalent, com per poder iniciar immediatament estudis de Doctorat.
• Estar matriculat o estar en condicions de matricular-se en estudis de Doctorat en el moment previ a la signatura del contracte.  
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns