Consulta de Convocatòries

Assistència a Congressos
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 24/02/2016
Fitxer Bases Convocatòria Imprès de sol·licitud
Ajuts per a borses de viatge per assistir a congressos. Any 2016 
Codi 0858
Destinatari Poden demanar aquests ajuts:

a) Personal investigador predoctoral en formació de la UdL, incloent els becaris assimilats i homologats, així com el personal investigador predoctoral en formació de l'AGAUR, Ministeri i INIA. També podran sol·licitar l’ajut els estudiants de doctorat de la UdL que, en el moment de la sol·licitud, tinguin una beca o un contracte a temps complert per a tasques de recerca a la UdL d’una durada superior a 6 mesos.
Per sol·licitar aquest ajut, és imprescindible que el sol·licitant no hagi gaudit de cap ajut anterior de la UdL per a la mateixa finalitat durant l'etapa de formació predoctoral, ni en el decurs dels estudis de doctorat.

b) Personal acadèmic o investigador de la UdL doctor a temps complet amb el títol de Doctorat aconseguit fa menys de 5 anys. Només es considerarà un ajut per sol·licitant i any.
És imprescindible presentar una comunicació científica o equivalent que hagi estat acceptada, el certificat d’assistència i el de la presentació per tal d’accedir a l’ajut.
Quan el treball estigui signat per més d’un autor, només un d’ells podrà sol·licitar la borsa de viatge o bé la quantitat serà repartida entre els diversos sol·licitants.
Aquests ajuts no són d’aplicació per al finançament de viatges d'estudi.  
Temàtica L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts per a borses de viatges per participar en congressos que tinguin lloc durant l'any 2016.
Incentivar mitjançant aportació econòmica la participació dels investigadors i investigadores de la UdL que ho puguin sol·licitar, en congressos d’àmbit nacional i internacional. 
Publicació BOU 174, de febrer de 2016. Acord 44/2016
Data Límit presentació 30/09/2016
Data termini intern 30/09/2016
Data previsió resolució
Lloc de presentació Qualsevol registre de la Universitat de Lleida
Acrònim
Observacions  
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns