Consulta de Convocatòries

Professor Visitants Investigadors
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 24/02/2016
Fitxer Bases Convocatòria Imprès de sol·licitud (format PDF)
Ajuts per estades d'investigadors visitants 2016-2017. 
Codi 0859
Destinatari Poden sol·licitar aquests ajuts els membres del personal acadèmic i investigador de la UdL, amb el grau de doctor a temps complet, que pertanyin a un grup de recerca de la UdL A o B. Cada grup solament pot demanar 2 sol·licituds a l'any. A la primera sol·licitud presentada pel mateix grup se li atorgarà el 100% de la despesa elegible. A la segona sol·licitud presentada, i acceptada pel seu finançament, se li atorgarà un suport màxim del 70% de la despesa elegible corresponent. Cada sol·licitud pot estar avalada per les signatures dels investigadors que manifestin el seu suport pel que fa a l'estada sol·licitada per l'investigador visitant. Cada investigador només podrà donar suport a una sol·licitud per convocatòria.
Per poder sol·licitar un ajut en aquesta convocatòria caldrà presentar una sol·licitud en alguna convocatòria pública externa a la UdL quan dins del mateix període de temps existeixi una convocatòria externa amb objectius similars.  
Temàtica Aquest programa ofereix la possibilitat d’ampliar les relacions internacionals mitjançant la invitació de personal científic de reconeguda vàlua, per realitzar estades de curta durada orientades a desenvolupar activitats de recerca incrementant, per tant, la capacitat investigadora de la UdL.
Així mateix, es pretén establir vincles amb equips de recerca, preferentment de la Unió Europea, per tal que serveixin com a base per a futurs projectes conjunts que siguin susceptibles de ser finançats pel Programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.  
Publicació BOU 174, de febrer de 2015. Acord 41/2016
Data Límit presentació 30/09/2016
Data termini intern 30/09/2016
Data previsió resolució
Lloc de presentació Qualsevol registre de la Universitat de Lleida
Acrònim
Observacions El termini de presentació serà fins al 30 de setembre del 2016 
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns