Consulta de Convocatòries

Estades en centres de recerca
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 24/02/2016
Fitxer Bases Convocatòria Imprès de sol·licitud (format PDF)
Ajuts per a estades en altres centres per desenvolupar tasques de recerca. Anys 2016-2017 
Codi 0860
Destinatari Aquesta convocatòria està adreçada a:

a) PDI de la UdL, doctor a temps complet, amb el títol de Doctor aconseguit fa menys de 5 anys, i que no ha rebut suport d’aquesta convocatòria en més de dues ocasions en els darrers 5 anys.
b) El personal investigador en formació de la convocatòria específica d’ajuts predoctorals de la UdL incloent-hi els becaris assimilats i els homologats. També podrà sol·licitar aquest ajut el personal investigador en formació que gaudeix d’un ajut del Ministeri i que hagi rebut una resposta negativa a la petició de finançament per part d’aquest organisme per realitzar estades de recerca. Així mateix, podran sol·licitar l’ajut els investigadors en formació FI que hagin rebut una resposta negativa de l’AGAUR a la sol·licitud d’activitats formatives que es pot demanar durant el segon o tercer any de gaudi de l’ajut. Serà necessari el compromís de presentació de la Tesi Doctoral a la UdL. La Tesi haurà de tenir la menció europea o internacional. El màxim període finançat per a realitzar estades en altres centres durant tot el període de gaudi de l'ajut predoctoral serà de tres mesos.

Les estades hauran d’implicar mobilitat geogràfica i acadèmica, amb canvi efectiu de residència i els sol·licitants estrangers no podran fer sol·licituds per estades al seu propi país d’origen.  
Temàtica La convocatòria persegueix impulsar les col·laboracions internacionals de la UdL, facilitant que el PDI de la UdL que pertany a grups de recerca faci estades de recerca en altres centres, incrementar les tesis amb Menció Europea o internacionals, incrementar les publicacions de qualitat conjuntes amb investigadors d’altres països i afavorir la realització de propostes i participació en projectes internacionals. 
Publicació BOU 174, de febrer de 2016. Acord 45/2016.
Data Límit presentació 30/09/2016
Data termini intern 30/09/2016
Data previsió resolució
Lloc de presentació Qualsevol registre de la Universitat de Lleida
Acrònim
Observacions Hi haurà un únic termini de presentació de sol·licituds fins el 30 de setembre de 2016.  
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns