Consulta de Convocatòries

Reunions prèvies
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 24/02/2016
Fitxer Bases Convocatòria Imprès de sol·licitud (format PDF)
Convocatòria d'ajuts per a la realització de reunions prèvies a la preparació de propostes de projectes internacionals de recerca. Any 2016.  
Codi 0862
Destinatari Poden sol·licitar ajuts els investigadors i investigadores de la UdL que pertanyin a un grup de recerca de tipologia A o B. Cada grup podrà demanar dos ajuts com a màxim en aquesta convocatòria.

Es donarà suport a l'assistència d'un investigador de la UdL a la reunió.

Per poder sol·licitar un ajut en aquesta convocatòria caldrà presentar una sol·licitud en alguna convocatòria pública externa a la UdL, quan dins del mateix període de temps existeixi tal convocatòria amb objectius similars.  
Temàtica Incentivar la participació dels Grups de Recerca de la UdL en projectes de recerca internacionals i competitius (preferentment de la Unió Europea dins el seu Programa Horitzó2020) o a la formació de xarxes de recerca entre grups de recerca europeus.
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts al PDI doctor a temps complet de la UdL per a fer front a les despeses derivades de la realització de reunions prèvies o de preparació de documentació que han de conduir a la sol·licitud de projectes de recerca competitius o a la formació de xarxes de recerca entre grups de recerca europeus.

Aquesta convocatòria complementa les convocatòries equivalents d'organismes públics, com ara les accions complementàries del Ministeri convocades amb aquesta finalitat.  
Publicació BOU 174, de febrer de 2016. Acord 42/2016
Data Límit presentació 30/09/2016
Data termini intern 30/09/2016
Data previsió resolució
Lloc de presentació Qualsevol registre de la Universitat de Lleida
Acrònim
Observacions El termini de presentació serà fins al 30 de setembre del 2016. 
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns