Consulta de Convocatòries

Beques i contractes postdoctorals
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 15/07/2016
Fitxer Bases Convocatòria codi UdL 879 Bases convocatòria 879 Imprès participació en format pdf Imprès participació en format doc Resolució correcció errades convocatòria 879 Imprès participació modificat en format pdf Imprès participació modificat en format doc Llista provisional persones admeses i excloses participació convocatòria Llista definitiva admesos Resolució concurs codi 879
Convocatòria concurs de selecció per formalitzar un contracte laboral de durada determinada, durant tres mesos a temps parcial, sota la modalitat d'obra o servei, per fer l'anàlisi de les llavors que contenen els anticossos que neutralitzen el virus de la sida. Relacionat amb el Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la Universitat de Lleida. Contractació d'un investigador o d'una investigadora postdoctoral d'acord amb el Procediment de la UdL que regula la contractació dels investigadors postdoctoral, aprovat pel Consell de Govern d'1 de juliol de 2009 i modificat per Acord núm. 34 del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011. Projecte/conveni relacionat codi ORDI: C16026.  
Codi 0879
Destinatari - Grau en Biologia Química o Biotecnologia i doctorat en Ciències. 
Temàtica Anàlisi de les llavors que contenen els anticossos que neutralitzen el virus de la sida./b> 
Publicació http://www.udl.cat/ca/recerca/convoca/postdoctorals_tots/
Data Límit presentació 30/07/2016
Data termini intern 30/07/2016
Data previsió resolució
Lloc de presentació Vicerectorat de Recerca / Unitat de Gestió d'Ajuts
Acrònim udl
Observacions Criteris generals d'avaluació dels aspirants_ - Experiència en tècniques d'anàlisi químic; - Publicacions en revistes i congressos; - Altres mèrits. 
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns