Consulta de Convocatòries

Beques i contractes postdoctorals
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 06/10/2016
Fitxer Bases Convocatòria codi UdL 881 Bases convocatòria 881 Imprès en format pdf Imprès en format doc Llista provisional admesos i exclosos Llista definitiva admesos i exclosos Resolució concurs 0881
Convocatòria concurs de selecció per formalitzar un contracte laboral de durada determinada, durant catorze mesos a temps complet, sota la modalitat d'obra o servei, per fer l'aplicació de materials de canvi de fase en sistemes constructius. Relacionat amb el Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de la Universitat de Lleida. Contractació d'un investigador o d'una investigadora postdoctoral d'acord amb el Procediment de la UdL que regula la contractació dels investigadors postdoctoral, aprovat pel Consell de Govern d'1 de juliol de 2009 i modificat per Acord núm. 34 del Consell de Govern de 24 de febrer de 2011. Projecte relacionat codi ORDI: P15029. Referència MINECO del projecte: RTC-2015-3583-5. 
Codi 0881
Destinatari - Doctor/a en Arquitectura Tècnica 
Temàtica Aplicació de materials de canvi de fase en sistemes contructius./b> 
Publicació http://www.udl.cat/ca/recerca/convoca/postdoctorals_tots/
Data Límit presentació 18/10/2016
Data termini intern 18/10/2016
Data previsió resolució
Lloc de presentació Vicerectorat de Recerca / Unitat de Gestió d'Ajuts
Acrònim udl
Observacions Criteris generals d'avaluació dels aspirants_ - Experiència en sistemes d'eficiència energètica en edificis; - Publicacions en revistes i congressos; - Altres mèrits. 
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns