Consulta de Convocatòries

Beques predoctorals
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 28/10/2016
Fitxer Bases Convocatòria Imprès de sol·licitud Llista provisional de persones admeses i excloses Llista definitiva de persones admeses Resolució concurs
Convocatòria concurs de selecció per formalitzar un contracte laboral de durada determinada, durant un any, sota la modalitat d'obra o servei, a temps complet, per fer estudi del genoma, clonatge de gens i transformació d'arròs. Contractació d'un investigador o d'una investigadora en formació.
Projecte C16026. 
Codi 0882
Destinatari Llicenciats en Ciència i Tecnologia d'Aliments i Màster en Desenvolupament i Innovació dels Aliments, que vulguin cursar estudis de Doctorat. 
Temàtica Estudi del genoma, clonatge de gens i transformació 
Publicació http://www.udl.cat/ca/recerca/convoca/predoctorals/
Data Límit presentació 14/11/2016
Data termini intern 14/11/2016
Data previsió resolució
Lloc de presentació Vicerectorat de Recerca / Unitat de Gestió d'Ajuts
Acrònim udl
Observacions Requisits de les persones aspirants:
• Títol de Llicenciat/da en Ciència i Tecnologia d'Aliments i Màster en Desenvolupament i Innovació dels Aliments , com per poder iniciar immediatament estudis de Doctorat.
• Estar matriculat o estar en condicions de matricular-se en estudis de Doctorat en el moment previ a la signatura del contracte.  
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns