Consulta de Convocatòries

Beques predoctorals
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 02/11/2016
Fitxer Bases Convocatòria Imprès de sol·licitud Llista provisional de persones admeses i excloses Llista definitiva de persones admeses i excloses Resolució concurs
Convocatòria de concurs de selecció per a la contractació temporal d'un/a investigador/a en formació a càrrec d'un projecte de recerca
Projecte Z00000 (orgànica 0302YO). 
Codi 0883
Destinatari Per poder presentar sol·licitud de participació en aquesta convocatòria s'han de complir els següents requisits el darrer dia del termini de presentació de les sol·licituds:

-• Titulació suficient, en un àmbit relacionat amb les tasques a desenvolupar (grau en Química o similar), i màster o equivalent, com per poder iniciar immediatament estudis de Doctorat.
-Estar en condicions de matricular-se en estudis de Doctorat en el moment previ a la signatura del contracte. 
Temàtica Aplicació de mètodes quimio-enzimàtics a la transformació de biomassa 
Publicació http://www.udl.cat/recerca/convoca/predoctorals_totes.html
Data Límit presentació 17/11/2016
Data termini intern 17/11/2016
Data previsió resolució
Lloc de presentació Vicerectorat de Recerca / Unitat de Gestió d'Ajuts
Acrònim udl
Observacions Es convoca un concurs de selecció per a la contractació d'una persona investigadores en formació.
Codi de la convocatòria 0883.
Col·laboració amb el grup de recerca en temes com ara:
- Aplicació de mètodes quimio-enzimàtics a la transformació de biomassa.
- Anàlisi química instrumental aplicada a aquest camp.
- Altres tasques derivades de l’activitat de recerca i transferència del grup  
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns