Consulta de Convocatòries

Beques predoctorals
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 30/11/2016
Fitxer Bases Convocatòria Imprès de sol·licitud Esmena convocatòria i allargament termini Llista provisional admesos Llista definitiva admesos concurs 0887 Resolució concurs
Convocatòria de concurs de selecció per a la contractació temporal de dos investigadors/es en formació a càrrec d'un projecte de recerca
Projecte C09074 (orgànica 0302YO). 
Codi 0887
Destinatari Per poder presentar sol·licitud de participació en aquesta convocatòria s'han de complir els següents requisits el darrer dia del termini de presentació de les sol·licituds:

-• Titulació suficient, en un àmbit relacionat amb les tasques a desenvolupar (grau i màster oficial en Química, Biotecnologia o similar), com per poder iniciar immediatament els estudis de doctorat.
-• Estar matriculat en estudis de Doctorat o estar en condicions de poder-se matricular immediatament en els estudis de Doctorat en el moment previ a la signatura del contracte.  
Temàtica Aprofitament de biomassa emprant eines biotecnològiques en el marc de l’economia circular 
Publicació http://www.udl.cat/recerca/convoca/predoctorals_totes.html
Data Límit presentació 22/12/2016
Data termini intern 22/12/2016
Data previsió resolució
Lloc de presentació Vicerectorat de Recerca / Unitat de Gestió d'Ajuts
Acrònim udl
Observacions Es convoca un concurs de selecció per a la contractació de dues persones investigadores en formació.
Codi de la convocatòria 0887.
Col·laboració amb el grup de recerca en temes com ara:
- Aplicació de mètodes quimio-enzimàtics a la transformació de biomassa.
- Anàlisi química instrumental aplicada a aquest camp.
- Altres tasques derivades de l’activitat de recerca i transferència del grup  
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns