Consulta de Convocatòries

Beques predoctorals
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 15/12/2016
Fitxer Bases Convocatòria Imprès de sol·licitud Llista admesos provisional Llista definitiva Resolució concurs
Convocatòria de concurs de selecció per a la contractació temporal d'un/a investigador/a en formació a càrrec d'un projecte de recerca
Projecte Z00000 (orgànica 0302ML). 
Codi 0889
Destinatari Per poder presentar sol·licitud de participació en aquesta convocatòria s'han de complir els següents requisits el darrer dia del termini de presentació de les sol·licituds:

- Titulació suficient, en un àmbit relacionat amb les tasques a desenvolupar (grau i màster oficial en Física o similar), com per poder iniciar immediatament estudis de Doctorat.
-Estar en condicions de matricular-se en estudis de Doctorat en el moment previ a la signatura del contracte. 
Temàtica Treballs de recerca en disponibilitat d’elements per DGT 
Publicació http://www.udl.cat/recerca/convoca/predoctorals_totes.html
Data Límit presentació 27/12/2016
Data termini intern 27/12/2016
Data previsió resolució
Lloc de presentació Vicerectorat de Recerca / Unitat de Gestió d'Ajuts
Acrònim udl
Observacions Es convoca un concurs de selecció per a la contractació d'una persona investigadora en formació.
Codi de la convocatòria 0889.
Treballs de recerca en disponibilitat d’elements per DGT
- Treballs en laboratori i tractament de dades i modelització 
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns