Consulta de Convocatòries

Beques predoctorals
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 09/02/2017
Fitxer Bases Convocatòria Imprès de sol·licitud Llista provisional de persones admeses Llista definitiva de persones admeses Resolució concurs
Convocatòria de concurs de selecció per a la contractació temporal d'un/a investigador/a en formació a càrrec d'un projecte de recerca
Programa UdL-Impuls (orgànica 0301, projecte X15016). 
Codi 0891
Destinatari Per poder presentar sol·licitud de participació en aquesta convocatòria s'han de complir els següents requisits el darrer dia del termini de presentació de les sol·licituds:

-Tenir una titulació en estudis d'enginyeria forestal i màster o equivalent, com per poder iniciar immediatament estudis de Doctorat.
-Estar matriculat en estudis de Doctorat o estar en condicions de matricular-se en estudis de Doctorat en el moment previ a la signatura del contracte. 
Temàtica Millora del procés productiu i de control de planta de viver per a la producció de tòfona negra i posterior seguiment en camp-CERTITRUF 
Publicació http://www.udl.cat/recerca/convoca/predoctorals_totes.html
Data Límit presentació 20/02/2017
Data termini intern 20/02/2017
Data previsió resolució
Lloc de presentació Vicerectorat de Recerca / Unitat de Gestió d'Ajuts
Acrònim udl
Observacions Es convoca un concurs de selecció per a la contractació d'una persona investigadora en formació.
Codi de la convocatòria 0891.
Millora del procés productiu i de control de planta de viver per a la producció de tòfona negra i posterior seguiment en camp - CERTITRUF 
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns