Consulta de Convocatòries

Beques predoctorals
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 06/03/2017
Fitxer Bases Convocatòria Imprès sol·licitud Llista provisional de persones admeses Llista definitiva de persones admeses Resolució concurs
Convocatòria de concurs de selecció per a la contractació temporal en substitució per renúncia d'un/a investigador/a en formació a càrrec d'un projecte de recerca
Programa UdL-Impuls.  
Codi 0899
Destinatari - Per poder presentar sol·licitud de participació en aquesta convocatòria s'han de complir els següents requisits el darrer dia del termini de presentació de les sol·licituds:
Grau en Enginyeria en Energies Renovables
Màster en Energia Solar Fotovoltaica
Estar admès/a o complir els requisits per poder ser admès/a en un programa de Doctorat de la UdL. La tramitació del contracte d’Investigador /a en Formació està subjecta a aquesta admissió i a la matriculació del candidat/a amb anterioritat a la signatura del contracte. La tramitació del contracte d’Investigador /a en Formació està subjecta a aquesta admissió i a la matriculació del candidat/a amb anterioritat a la signatura del contracte.  
Temàtica Sistemes Solars Innovadors per a Integració Arquitectònica 
Publicació http://www.udl.cat/recerca/convoca/predoctorals_totes.html
Data Límit presentació 16/03/2017
Data termini intern 16/03/2017
Data previsió resolució
Lloc de presentació Vicerectorat de Recerca / Unitat de Gestió d'Ajuts
Acrònim udl
Observacions Es convoca un concurs de selecció per a la contractació d'una persona investigadora en formació en substitució per renúncia.
Codi de la convocatòria 0899.
Tasques a realitzar:
1. Revisió bibliogràfica i elaboració de l’estat de l’art
2. Estudi òptic teòric i caracterització en laboratori
3. Estudi fotovoltaic i assaigs sobre les diferents tecnologies amb els substrats
4. Prototipatge de les opcions candidates òptimes
5. Anàlisi experimental en condicions reals d’operació  
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns