Consulta de Convocatòries

Beques predoctorals
Organisme convocant UDLL - Universitat de Lleida (UdL)
Data convocatòria 25/04/2017
Fitxer Bases Convocatòria Imprès de sol·licitud Llista provisional Llista definitiva de persones admeses i excloses
Convocatòria de concurs de selecció per a la contractació d'un/a investigador/a en formació a càrrec d'un projecte de recerca.  
Codi 0900
Destinatari - Per poder presentar sol·licitud de participació en aquesta convocatòria s'han de complir els següents requisits el darrer dia del termini de presentació de les sol·licituds:
Grau en Geografia i Història o equivalent, com per poder iniciar estudis de Doctorat
Estar admès/a o complir els requisits per poder ser admès/a en un programa de Doctorat de la UdL. La tramitació del contracte d’Investigador /a en Formació està subjecta a aquesta admissió i a la matriculació del candidat/a amb anterioritat a la signatura del contracte. La tramitació del contracte d’Investigador /a en Formació està subjecta a aquesta admissió i a la matriculació del candidat/a amb anterioritat a la signatura del contracte.  
Temàtica Coordinació del projecte CRIC-Cultural Narratives of Crisis and Renewal (H2020-MSCA-RISE-2014-645666) 
Publicació http://www.udl.cat/recerca/convoca/predoctorals_totes.html
Data Límit presentació 08/05/2017
Data termini intern 08/05/2017
Data previsió resolució
Lloc de presentació Vicerectorat de Recerca / Unitat de Gestió d'Ajuts
Acrònim udl
Observacions Es convoca un concurs de selecció per a la contractació d'una persona investigadora en formació.
Codi de la convocatòria 0900.
Tasques a realitzar:
1. Acollida i acompanyament dels investigadors visitants en el marc del projecte i preparació dels viatges i estades dels membres de l’equip de la UdL a l’Argentina i Xile.
2. Participació en les reunions del Steering Committee i seguiment del contacte amb la universitat coordinadora (University of Newcastle).
3. Tancament del II Encontre CRIC (juny 2017) i publicació de les actes.
4. Coordinació dels projectes previstos per al segon bienni del projecte (2017-2018): edició del documental “Els altres papers del PSUC”; convocatòria d’un seminari CRIC per a doctorands; coproducció d’un documental sobre el moviment de “Las Zonas” de Lima.
5. Tasques de suport per al desenvolupament del projecte. 
Més informació  
Informació facilitada per:
Gestió d'Ajuts Interns